Ängelholmshuset.

Ängelholmshuset är byggt år 1628, årtalet finns angivet på den reliefskurnaporthammaren, vilket gör detta till Landskronas äldsta privatägda hus.

Huset är uppfört av borgmästare Anders Christiansen. Detta hus är från stadens danska tid. Som hus kan det inte knytas till tvångsförflyttningen 1547.

Tvångsförflyttningen 1547: Christian den III bestämde att ”Engelholm” inte längre fick vara stad. Engelholmsbor som flyttade till Landskrone blev fria från all skatt och pålagor från kungen i fyra år. På detta sätt ökade de 85 engelholmsbor med familjer Landskrone med 350 nya invånare.Författare: Inger Mannberg.
Korrekturläst av: Inger Mannberg
Foto: Jimmy Andersson

Material är framtaget inom Folkuniversitet, Landskrona.

Källa:
Åke Jönsson– Historien om en stad del 1, isbn:916302097-1