Karmelitorden

Karmelitorden har enligt sin egen historieskrivning ingen grundare utan uppstod ur en grupp kristna eremiter som under 1200 talets tidigaste år sökt sin tillflykt undan korstågen på berget Karmel, beläget strax söder om dagens Haifa. Om man går ett halvt sekel längre tillbaka hittar man en man vid namn Berthold av Kalabrien som efter att ha bevittnat och deltagit i belägringen av Antioch, valde att dra sig undan korstågens krigshets och blodtörst på berget Karmel. Här ansluter han sig till en grupp likaledes desillusionerade kristna korsfarare och anlägger ett kapell helgat åt profeten Elia som efter att ha besegrat en grupp präster åt Baal också sägs ha tagit sin tillflykt till Karmel. Av många historiker räknas detta som Karmelitordens grundande.

Karmeliterna själva räknar dock sitt ursprung från den latinske patriarken Albert av Jerusalems nedtecknande av ett antal primitiva levnadsregler som förenade eremiterna på berget Karmel. Exakt när detta skedde är oklart men troligtvis någon gång mellan 1206-1214. Albert mördades 1214 på väg till ett kyrkomöte, så senare än så kan han inte ha nedtecknat reglerna. Det är inte heller troligt att han nedtecknade dem innan han utnämnts till patriark av Jerusalem 1205. Dessa ordensregler godkändes första gången av påven Johannes XXII år 1415.

Det finns alltså inom den ursprungliga Karmelitorden ingen St. Franciskus, St. Dominik, St. Gregorius, eller ens en Sta. Teresa av Avila (som betraktas som grundare av de oskodda karmeliterna, som den reformerade grenen av karmelitorden kallas som uppstod under andra halvan av 1500 talet kallas).

Efter mordet på St. Albert blev Karmeliterna förföljda i det heliga landet och flydde därför tillbaka till Europa. Det första karmelitklostret i Europa grundades 1235 på Cypern och sju år senare 1242 grundades det första karmelitklostret i England.

Efter flykten tillbaka till Europa omvandlades Karmelitorden till en tiggarorden och såväl själavård som predikan lades till i verksamheten.

John Soreth som valdes till översteprior 1451 var den som tillät att även kvinnor kunde ansluta sig till karmelitorden. Detta beslut togs 1452. Cirka hundra år senare framträdde Teresa av Avila som en av karmelitordens stora reformatorer. Hennes nya tankar om bönen och spiritualitet leder till att hon, (tillsammans med Johannes av Korset), i mitten av 1500 talet grundar de oskodda karmeliterna, den gren till vilken de båda nuvarande klostren i Landskrona tillhör.Författare:
Korrekturläst av:

Källa:
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=1775
http://www.ewtn.com/library/MARY/BERTHOLD.HTM
http://www.carmelite.com/
http://www.carmelite.org/
http://www.karmel.se
http://www.carmelitaniscalzi.com/index.php
http://www.thecarmel.ca/historycarmelite.aspx