Teatern.

I mitten av 1890-talet utlystes en arkitekttävling om teaterbyggnaden,som man beslöt om på en bolagsstämma. Kostnaden för detta bygge fick inte vara mer än ca 65 000 kronor.

Arkitekt Carl Westman från Stockholmvann första pris. Men bolagsstämman var mer positiv till ett annat förslagsom var inskickat av signaturen ”Farbror Pål”. Det var arkitekterna Alfred Arwidius från Malmö och Fredrik Sundbärg från Jönköping som dolde sig i denna signatur.

Man hade i många år diskuterat läget var teatern skulle byggas och man enats om en plats i kvarteret ”Havsörnen”,då skulle teatern bligranne med Sofia Albertina kyrka och Hotell Drufvan. Men år 1897 tog placeringsfrågan en helt ny vändning. En motion lades fram av O.J. Pettersson där han tyckte att på den vallott som grosshandlare Neess hade anlagt en trädgård på skulle sägas upp och teatern skulle byggas där med en allmän park.

Man höll på i två år med att diskutera detta och till slut den 29 mars 1899 enades man i stadsfullmäktige. Denna placering gjorde så att byggnaden fick ett fritt läge så arkitekterna Arwidius och Sundbärg gjorde en ny ritning som godkändes den 26 mars 1900. Neesska parken blev till Teaterparken och i september 1901 var teatern färdig.Kung Oscar II skulle vara på Ven för den årliga har jakten och ett jubileum för minnet av Tycho Braheunder september månad 1901. Så den 22 september 1901 hade man en invigning av teatern fastden inte var riktigt färdig.

Den officiella invigningen var den 7 oktober 1901. Det var första gången som Landskronaborna hade premiär på sin egen teater.Författare: Inger Mannberg
Korrekturläst av: Nicklas Ekström
Foto: Jimmy Andersson

Materialet är framtaget inom Folkuniversitet, Landskrona.

Källa:
www.wikipedia hämtad den 12 april 2012 och Historien om en stad del 3 skriven av Åke Jönsson ibsn:91-630-2150-1