Fordonstillverkning i Landskrona, Landsverk

Landsverk i Landskrona 1872 – 1992

Landsverk producerade bland annat järnvägsvagnar, militärfordon, grävmaskiner, kranar, entreprenadmaskiner, skogsmaskiner och verkstadsprodukter med mera.


Landsverks huvudentré
Bildkälla

Företaget grundades av fabrikatören Johan Pettersson och handlaren Alexander Olsson under namnet Pettersson & Olsson 1872. 1875 bytte företaget namn till Landskrona Nya Gjuteri & Mekaniska verkstad och 1876 ändrades namnet till Landskronas Nya Mekaniska Verkstad. 1928 ändrades det till AB Landsverk.

Man byggde en ångbåt ”Svea” som trafikerade mellan Hven och Landskrona. 1877 lämnade Olsson firman och Pettersson blev ägare till företaget fram till 1921.

Från början tillverkade man spisar, ugnar, handelsgjutgods och järnvägsvagnar. 1874 levererades de första järnvägsvagnar till Lund - Trälleborgs Jernvägar och därefter flera tusentals till SJ och andra enskilda banor. 1910 började man bygga järnvägs-, sväng- och klaff broar. 1918 utökade man verksamheten till att bygga hamnkranar, anordningar för socker och cellulosaindustrin samt cisterner för lagring av petroleum produkter och gasklockor till flertalet städer.

1920 var ekonomin dålig och man tvingades sälja 50 % av aktierna till den tyska industriföretaget GHH (Gutehoffnungshütte, Aktienverein für Bergbau und Hüttenbetrieb) för att få in kapital. 1929 började man bygga pansarbilar och stridsvagnar. De flesta tillverkades för den svenska Krigsmakten, få militärfordon såldes utomlands.

Det finns mycket mer information och bilder på vad som tillverkats på http://www2.landskrona.se/kultur/landsverk/index.html


Stridsvagn m/21-29
Stridsvagn m/21 -29 var en ombyggd (Stridsvagn fm/21) varav två byggdes om på Landsverk och tre byggdes om av Nohab (Nydqvist & Holm AB) i början på 1930 och var i drift fram till 1939. Besättning på 4 man.
Bildkälla

Då de i andra länder fortfarande nitade ihop sina stridsvagnar så utvecklade AB Landsverk kunskapen i att kunna svetsa ihop pansarplåtarna. Landsverk blev världsledande på denna teknik. Tillverkningen av Stridsfordonen gjordes vid verkstäderna nära hamnen och provkörningar gjordes i Hilleshögs dalar och på skånska åsarna medan vapnen provades på Marieberg i Landskrona. 1931 rullade den första stridsvagnen ut som konstruerades på Landsverk med namnet ”Stridsvagn m/31 (L10)” och tre exemplar av dem köptes av svenska Krigsmakten.


Stridsvagn m/31 (L10)
Stridsvagn m/31 byggdes 1931/1932 men levererades inte förrän 1934 av Landsverk och var i drift fram till 1940. De fanns i olika versioner och olika beteckningar och kunde användas antingen med banddrift eller med både hjul och banddrift (man kunde växla mellan banddrift och hjuldrift under färd). Besättning på 4 man.
Bildkälla

Stridsvagn m/42 Lago
På 1930-talet fick Landsverk uppdraget att ta fram en modern medeltung stridsvagn av den Ungerska krigsmakten. 1936 var den färdigutvecklad och man kunde ta emot beställningar. 180 stycken stridsvagnar tillverkades på Landsverk.
Bildkälla

Pansarbil L-181/m41
Pansarbil L-180 byggdes 1933. Besättning 5 man Mercedes-Benz chassi och motor, Beställningar gjordes av Danmark, Estland, Finland, Irland, Litauen och Holland. Totalt 49 stycken tillverkades.
Bildkälla

Pansarbil m/39, m/40, Lynx
Pansarbil m/39, m/40, Lynx byggdes 1937. Danmark gjorde en beställning av 18 stycken pansarbil Lynx från Landsverk i Landskrona varav tre levererades och resterande 15 beslagtogs av armén då andra världskriget bröt ut.
Armén beställde ytterligare 30 stycken men Landsverk hade inte kapaciteten att tillverka dessa utan Volvo fick ta över tillverkningen. Den fick beteckningen Pansarbil m/40 då den fick en Volvo motor istället för Scania-Vabis motor. Besättning på 6 man.
Bildkälla

Stridsvagn L-60 (L-60 S)
Stridsvagn L-60 1942 fanns i 10 olika utförande på ritningsstadiet under lång tid innan den första tillverkades. Det var den förste stridsvagnen som hade torsionsfjädring som var en helt revolutionerande teknik och var en uppfinning av Ferdinand Porsche.
Bildkälla

1947 såldes Landsverk till Kockums Mekaniska Verkstad AB. 1953 slutade man att tillverka järnvägsvagnar. Över 6000 tillverkades.

Stridsvagn 74
Stridsvagn 74 var en ombyggd stridsvagn m/42 men med ett nytt torn och var i tjänst mellan 1957 – 1981. Mellan 1957 – 1960 levererades 225 stycken. Det var bestyckad med 2 stycken Scania-Vabis motorer. Den fanns i två versioner. Strv 74H med hydraulisk växellåda till varje motor Strv 74V med manuell växellåda till varje motor
Bildkälla

1963 ändrade man inriktning till att specialisera sig på grävmaskiner.

1968 ändrades bolagsnamnet till Kockums – Landsverk och man började producera tipptruckar som skulle ersätta stridsvagnstillverkningen som planerades att läggas ner 1967.

1967 läggs även grävmaskinstillverkningen ner och säljs till Åkermans i Svalöv som övertar lagret av grävmaskin KL-121 samt reservdelar till alla tillverkade maskiner.

1991 lades all tillverkning ner av tipptruckar i Landskrona på grund av varvskrisen och tillverkningen flyttades till Polen.Författare: Max Hägglund
Korrekturläst av: Elisabeth Svensson

Källor:

  1. http://www2.landskrona.se/Kultur/landsverk/lnmv1.html
  2. http://sv.wikipedia.org/wiki/landsverk
  3. http://www.sphf.se/Axvall/31.htm
  4. http://en.wikipedia.org/wiki/landsverk_L180,_L181_and_L182
  5. http://sv.wikipedia.org/wiki/Stridsvagn_74

Landskrona Museum har gett mig tillstånd att använda mig av Landsverk bilderna på http://www2.landskrona.se/kultur/landsverk/index.html för detta projekt.