Suellska stiftelsen

Handelsmannen Henrik Suell dog 1832. I sitt testament skrev han att 3333 riksdaler och 16 skilling banco, ca 296 000 kronor i förmögenhet, skulle överlämnas till stadens fattigkassa. Det står också i testamentet att 6666 riksdaler och, 32 skilling banco, ca 592 000 kronor, skulle till samma ändamål, fattigkassan.

När hans syster, Gustafva Suell, gick ur tiden, skrev hon vidare i sitt testament att för arvet skulle nödiga lägenheter inredas för fattiga sjuka så att de har arbetsrum och sjukrum där de kan få vård vid behov.

Suell hade sitt ursprung från den lilla byn Grömitz, den ligger några mil norr om Lubeck.

Under 1700 talet har två medlemmar i släkten bosatt sig i Sverige, en i Malmö och den andre i Landskrona. Det var handelsmannen Frans Suell som bosatte sig i Malmö. Henriks och Gustafvas far var född i den tyska byn 1731. Deras far hette också Henrik.

Henrik hade bosatt sig i Landskrona, på en gård i kvarteret Gamla staden. Han ägnade sig åt handel. Han dog 1795 och lämnade han efter sig förmögenhet 3336 riksdaler, ca 148 000 kronor.

Henrik Suell hade gift sig med Anna Beatha Tönning, och de fick tio barn. Henrik och Gustafva fanns bland dem. Henrik var född 5 januari 1771, och hans syster Gustafva Lucia som var född 1779.

De två syskonen Suell hade gett donation av 20 000 riksdaler, ca 890 000 i dagens pengar. Pengarna skulle användas till fattigvård. Det var alltså genom Suellska donationen som stadens fattigvård fick sin lösning. Och det ligger på samma plats där det idag finns ett äldreboende och en dagcentral.

Därför har Suellsgatan fått namnet efter de två syskonen som var donatorerna.Datum:15/11 2012

Författare: Fatima Dimiraca
korrekturläst av: Nicklas Ekström

Materialet är framtaget inom Folkuniversitetet; Landskrona.

Källa:
Historien om en stad del 2 Åke Jönsson isbn; 91- 630 – 2099 -8