Supra.

Den 10 februari 1882 hölls det ett möte i Lund angående en konstgödningsfabrik i Landskrona. Det var J.F. Kruuse som hade kommit med idén. På mötet medverkade förutom Kruuse även Carl Tranchell. Det sägs att Kruuse mötte Tranchell i Stockholm och fick tips om en ö i Landskrona vid namn Gråen. Den 5 augusti 1882 grundades Konstgödningsfabrik Aktiebolaget i Landskrona och strax därefter börja man bygga ute på Gråen. J.F. Kruuse valdes till direktör och greve H. Dücker till ordförande medan Carl Tranchell blev vice ordförande.

Gråen var en lämplig plats att bygga fabriken på för man behövde inte köpa tomten förutom en årlig tomtavgift. Det var också bra med plats för fartyg i alla storlekar att kunna ta sig in och där blev sällan is som annars kunde ställa till med problem.

Det blev förseningar i byggandet p.g.a. en jobbig vinter men någon gång i november 1883 stod byggnaden färdig och i januari 1884 börja man producera. Det hade också varit negativa reaktioner på byggandet av fabriken från bl.a. Superfosfat- och Svafvelsyrefabriks Aktiebolaget som låg i Helsingborg. De menade att det var bättre man slog samman företagen för att slippa konkurrera med varandra. Detta slutade med en omröstning där man tog beslutet att inte slå samman.

I starten hade man ungefär 60 anställda. Man hade byggt fabriken på sydöstra delen av Gråen precis bakom den gamla saltfabriken som inte längre användes. Inne på saltfabriken hade man bl.a. byggt 2 bostäder för anställda och deras familjer. Där fanns även 4 andra bostäder till användning på den nordvästra sidan av fabriken. Den största byggnaden var svavelfabriken och den byggdes längst ut mot sundet och var två våningar hög.


Sidan 1 av 10 Sidan 2