Den 1 november 1931 kom man överens om en sammanslagning av ett flertal superfosfatsfabriker i Sverige. Syftet var att kunna konkurrera med de utländska fabrikerna. Fabrikerna i Malmö, Göterborg och Gräddviken utanför Stockholm slogs samman med den i Landskrona. Med anledning av sammanslagningen så bytte man också namn till Aktiebolaget Förenade Superfosfatfabriker.

Under andra världskriget hade man kommit på en lösning för att produktionen inte skulle gå så dåligt som under första världskriget. Nu hade man kommit överens med LKAB om att använda apatit istället för fosforråvarorna. Man fortsatte att utveckla fabriken under 50-talet och 1955 börja man bygga om igen. Denna fabrik skulle bli en av det största i Europa. I början av 60-talet producera man över 300 000 ton superfosfat per år och man hade 400 arbetare plus 60 förmän och tjänstemän.

Under sommaren 1963 hade man byggt färdigt en NPK-fabrik i Landskrona och det blev då Sveriges andra fabrik som tillverkade NPK-gödsel. NPK innehåller kväve, fosforsyra och kalisalter. Detta blev en gynnsam satsning och man började bygga ut fabriken. År 1966 producera man 225 000 ton Super-NPK och Super NP.

År 1967 kom man fram till beslutet att flytta företagets huvudkontor från Helsingborg till Landskrona och man börja bygga ett nytt huvudkontor. Detta var en indikation på hur bra det gick för fabriken i Landskrona. I juni samma år stod det nya huvudkontoret färdigt.


Sidan 3 Sidan 4 av 10 Sidan 5