Tekoindustrin i Landskrona

I och med den första funktionella symaskinens tillkomst 1830 förändrades hela klädes-tillverkningen på ett sätt som kunde matcha den redan tidigare genomförda industrialiseringen av textiltillverkningen. Redan året efter startades en småskalig konfektionsfirma i New York och sedan dess har konfektionsindustrin växt lavinartat.


Sidan 1 av 4 Sidan 2