Citadellet

Faktum är att det här är landets äldsta existerande koloniområde med anar från 1901. Men ännu tidigare har det gått att arrendera tomter för odling. Det är en god känsla att strosa runt på detta stora, fina område. Många tomter är uppåt 1000m² stora och når ända ner till vattnet vid vallgravarna. Tittar man västerut ser man ön Ven i Öresund och ”Hoddorna” i Borstahusen. Idylliskt så det förslår, med sina 122 lotter.

Rothoffs kolonistuga från 1903, den står öppen och inbjudande för turister. Bara att träda in, och andas historiens vingslag och ta fram kaffekorgen. Många stugor ligger på den gamla yttre vallen där man kan ana vissa svårigheter med exempelvis gräsklippning i sluttningarna.

De flesta tror nog att våra koloniträdgårdar är genuint svenska och på ett sätt är de det, för det var nog torpstugorna och potatislanden hemma på den svenska landsbygden de hade som förebild. Det var industriarbetarna som byggde de första kolonistugorna i städernas utkanter kring sekelskiftet 1900. Men idén om koloniträdgårdar har ett annat ursprung som nådde vårt land på 1890-talet efter att ha vuxit fram ur flera olika verksamheter i Tyskland och funnit sin nordiska form i Danmark.

Det var efter danskt mönster som koloniträdgårdsrörelsen organiserades i Sverige liksom för övrigt även i Finland & Norge i början av 1900-talet. De koloniområden som anlades på 1890-talet i Malmö & Landskrona räknas som de första organiserade koloniträdgårdarna i Sverige. Men ett liknande område anlades ännu tidigare av Jonsereds fabriker utanför Göteborg för att arbetarna inte skulle flytta till Amerika.Författare: Silvia Klein
Korrekturläst av: Marcus Elgström