Gråen

Gråen är en konstgjord ö utanför Landskrona som anlades vid det dåvarande grundet för att skydda djuphamnen mot militära angrepp. Befästningsarbetena påbörjades 1748 och avbröts 1788. I söder är Gråen förbunden med den senare anlagda Gipsön. Gråen och Gipsön är ungefär lika stora och har tillsammans en area på drygt 80 Hektar.

Idag hyser Gråen ett 50-tal koloniträdgårdar på den östra sidan och ett fågelreservat i den norra och västra delen. Fågelreservatet har ett antal vallgravar och dammar och är bland annat ett tillhåll för sjöfåglar som skarv och häger. 1940 använde militären fästningen där man anlade flera fort på Gråen.

Enligt ett beslut från Riskdagen 1747 skulle en fästning uppföras på Gråen, men arbetet avstannades. Nu är Gråen ett fågelreservat och ett sommarnöje för koloniägare men för resten av Landskronas befolkning är det inte helt lätt att ta sig dit.

Det är också en av anledningarna till att det lockat så mycket folk till Gråen genom åren säger Sven-Erik Thosteman som har varit guide på Gråen i ungefär 10 år. Turerna har nästan alltid varit fullsatta och det är främst Landskronaborna som vill lära sig mer om sin stad säger Sven-Erik Thosteman.Författare: Silvia Klein
Korrekturläst av: Marcus Elgström