Larvi

Larvi koloniförening bildades 1940. Ändamålet var att tillvarata medlemmars intressen och främja koloniverksamheten och att genom utbildning, upplysning och information verka för god och aktiv fritidsverksamhet. Fritidsföreningen startades 2007 i närheten av Folkets Park och på Larvi hade arbetarna själva anordnat omkring 200 koloniträdgårdar. År 1905 tog också W.Weibulls utläggning av kolonier på företagets ägor verklig fart. Fram till 1920 hade fröfirman lagt ut hela 215 lotter. Ryktet om koloniträdgårdsstaden spreds sig snabbt i landet. Drätsel kammaren fick 1906 nästan dagligen förfrågningar från andra städer i landet om hur Landskrona gått till väga för att skapa dessa koloniområden.

Kolonin blev arbetarens sommartäppa och nyttoaspekten dominerades helt. Här handlade det inte om att lägga ut gräsmattor för krocketspel som på det inre koloniområdet på Citadellet utan om att odla för hushållet. Landskrona koloniträdgårdsförening bildades den 5 oktober 1913 med målarmästare Otto Svensson som ordförande. 1917 skapades 30 kolonier på norra lyckan. Genom att lägga ut 82 lotter varav 28 på Larvi så lättade staden något på den långa kolonikön 1918.

År 1920 blev det ett verkligt märkesår för kolonirörelsens historia i staden. Då utarrenderades nämligen hela 494 nya lotter varav 30 till Larvi.

Det nya Larviområdet tillkom 1940 och fem år senare förverkligade man på Larvi drömmen om en gröning där kolonisterna kunde samlas till gemensamma fester. När den nya Larviföreningen 1950 firade sitt 10-årsjubileum invigdes också en dansbana på gröningen och 1954 stod Larvistugan klar. Larvi har nu 324 lotter.

I 1950 års generalplan för Landskrona hade man föreslagit att samtliga koloniområden så när som på Citadellkolonierna skulle ligga kvar. I takt med stadens expansion blev verkligheten en helt annan. 15 år senare var det endast kolonierna på Citadellet som var i det närmaste intakta medan stora delar av Larviområdet jämnats med marken men kolonisterna slogs med näbbar och klor. Redan under 1965 hade Kopparhögarna gått om Larviområdet som stadens största koloniområde.

Larvi anordnar fester och andra musikarrangemang varje sommar som midsommarafton, grillfester. T.ex. augusti 2011 arrangerades indiansommar med Hoogans Hjältar. Under 12 timmars nonstop kom besökarna att få lyssna på trubadurer, unga rappare, hårdrockare från Eslöv, punk, reggae och gubbrock allt under en lördag.

På midsommardagen börjas det med utsmyckning av midsommarstång och senare dansar barnen runt stången till små grodorna. På kvällen börjar dansen vilket brukar hållas av dansband som Christina Lundgren, Ingvar Fasth och Kenrix Orkester.

På sommaren kommer Friskis & Svettis varje tisdag kväll och gympar


Författare: Silvia Klein
Korrekturläst av: Marcus ElgströmBilder

Foto: Torgny Rosdahl