Landskrona citadell och krigshistoria

Tycho Brahe på besök i Landskrona

Under slutet av 1500-talet gjordes några mindre utbyggnader med bland annat en bostadsflygel åt länsherrarna på Landskrone citadell. Förutom detta händer inte mycket mer än att den danske astronomen och alkemisten Tycho Brahe vid ett besök från sina besittningar på ön Hven strax utanför Landskrone har tagit med sin tama älg. Under festligheterna på citadellet utfodras denna älg med sådana mängder öl, mjöd och vin att den i högst berusat tillstånd faller ner för en trappa, bryter benen och man tvingas avliva den.

Torstenssonkriget

1644 kommer Landskrone citadell att för första gången stå under attack då den svenske generalen Gustav Horn intar Helsingborg, Landskrone samt Lund. Detta krig har bland annat sin upprinnelse i Sveriges missnöje med inskränkningar i tullfriheten genom Öresund. Framförallt handlade det kanske om en önskan från svenskt håll att förbättra sitt geografiska läge och samtidigt begränsa Danmarks inflytande i Östersjön. Sverige låg i startgroparna för sin stormaktstid och hade trots den svindlande andra älvsborgslösen lyckats expandera österut i Finland och Baltikum. Den svenska förmyndarregeringen vände därför blickarna mot de danska provinserna Jämtland, Härjedalen, Skåne, Blekinge och Halland.

Under ledning av general Lennart Torstensson marscherade de svenska trupper som redan fanns i norra Tyskland upp genom Jylland. Samtidigt marscherade Gustav Horn ner genom Skåne och intog bland annat Landskrone som nu för andra gången stod under svensk kontroll. Fred skrevs 1645 i Brömsebro och Danmark tvingades avträda Jämtland, Härjedalen, Gotland och Ösel samt Halland på 30 år. Sverige fick även oinskränkt tullfrihet i Öresund.

Som resultat av detta krig fick den dåvarande länsherren på Landskrone citadell Knut Ulfeldt i september 1646 order om att bygga ut och förstärka stadens försvar. Detta innebar att man rev de gamla medeltida kvarteren i stadens västra delar. Ombyggnaden innebar dessutom att man flyttade fästningens ladugårdar från Glumslöv till Säby som låg närmre och därmed var lättare att försvara.


Sidan 2 Sidan 3 av 14 Sidan 4