Sankt Göransgatan

Det danska namnet på st Göran är st Jörgen och på engelska ST George, född cirka 275/280 och död 23 april 303.. Han var kristen martyr, och var helgon inom romersk katolska kyrkan. I Palestina var han romersk soldat under kejsar Diocletianus förföljelse. St George räknas inom den katolska kyrkan som en av 14 heliga hjälpare (14 holy helpers ) som associeras med sjukvård och läkekonst.

I Landskrona, ungefär den plats där ST Göransgatan idag ligger, låg under medeltiden ett spetälskehospital som hette st Görgenshospita,l där av namnet.

Efter slaget vid Brunkeberg är st Göran Stockholms skyddshelgon och är avbildad på Stockholms stadsvapen.Författare: Fatima Dimiraca.
Korrekturläst av: Nicklas Ekström.

Material är framtaget inom Folkuniversitet, Landskrona.

Källa:
http://sv.wikipedia.org/wiki hämtad den 2 maj 2012