Skolor och barn

1400-talet

Det var inte bra att ha mer än en flicka. Det kostade pengar att gifta bort dem. Svårast hade de handikappade barnen, de sorterades bort av barnmorskan. Flickor var mindre önskvärda än pojkar. Från 1300-talet till 1600-talet ansågs det att barnen bör kuvas och agas för att befrias från ondska. De rika hade oftast två till tre barn.

Redan som sextonåringar var hälften gifta och vid tjugo år var 90 % av kvinnorna gifta. Det var ofta 15-20 års skillnad i ålder mellan makarna. Det innebär att de flesta barn blev faderlösa innan de var vuxna. Sammanhållningen inom släkten var stark, åtminstone bland de välbärgade. De fattiga hade oftast ett barn.

De hade inte samma möjlighet att upprätthålla släktkänslan som de rika. Grannskapet betydde mycket mera. Där sökte man stöd och gemenskap. Där hittade man också den som man skulle gifta sig med. Man gifte sig alltid inom sin egen klass. Det var fäderna som bestämde vem de unga skulle gifta sig med. Man ansåg att barn var ett slags mellanfigur, något som inte riktigt var människa. De flesta mammor ammade sina barn. Det gällde dock oftast inte kungliga eller adliga personer som istället lät så kallade ammor göra det.

En amma var en kvinna som mot betalning gav bröstmjölk åt andras barn.Oftast var det fattiga kvinnor som försökte försörja sig på så vis.Från det att barnet var nyfött tills det var omkring ett år gammalt lindade man det. Anledningen till att man lindade barnet var flera.

Först och främst skulle lindan hålla det som fanns under lindan, en stor blöja och flera andra lager av tyg, på plats genom att man virade lindan över det. Samtidigt var det lättare att hantera ett barn som när det lindades så hårt blev orörligt. Dessutom trodde man att man kunde räta ut barnets armar och ben om man lindade det hårt att barnet på så vis skulle få en rak växt.

När barnet blev lite äldre klädde man det i något som kallas kolt. Det var ett klädesplagg som såg ut som en klänning som både pojkar och flickor kläddes i. När barnet blev fyra-fem år gamla slutade man klä dem i kolt och i stället klädde man upp barnet i samma typ av kläder som de vuxna bar.


Sidan 1 av 11 Sidan 2