Skolor och barn

1600-talet

Före 1743 års lag gällde ännu de medeltida lagarna med undantag för änkorna var kvinnorna enlig lag omyndiga.

Som ogift var de därmed underkastade sin far eller giftomans auktoritet, som gifta sin äkta mans. Men lagarna tillförsäkrade samtidigt kvinnorna arvsrätt. På landet ärvde dotter 1/3 mot son 2/3. Enligt stadslagen ärvde son och dotter lika. Barnen var mogna att vid 7-8 årsåldern inneha tjänst.

I bondesamhället måste många barn redan i unga år ge sig av hemifrån för att tjäna i någon annans hushåll. Husbonden övertog då ansvaret från föräldrarna för att fostra de unga till dygdiga, flitiga och gudfruktiga undersåtar.

Förmaningar och måttlig husaga var de medel som stod till buds för att hålla ordning på tjänstefolket. Husaga blev rättsligt reglerad i Sverige år 1664 då den första tjänstehjonsstadgan utkom. Drängar och pigor som var motvilliga, uppstudsiga eller rent av gick till angrepp mot sina överordnade skulle näpsas hårt.


Sidan 3 Sidan 4 av 11 Sidan 5