August Munck af Rosenschöld

August Munck af Rosenschöld föddes den 27 januari 1868 i Stockholm. August var son till hovrättspresidenten Thomas Munck af Rosenschöld som levde under åren: 1813 - 1893.

1886 avlade August mogenhetsexamen i Krisitianstad och sen även preliminärexamen vid Lunds Universitet år 1887. Året 1889 så tog August hovrättsexamen.

Han gjorde studieresor med domarstipendium till Tyskland 1907. August tjänstgjorde i Skånska hovrätten där han blev t.f. fiskal 1895 och sen året 1897 adjungerad ledamot och därefter blev han borgmästare i Landskrona året 1898.

August var också inspektör för Landskronas stadsyrkes- och lärlingsskola, kallat landstingsman, och även ordförande för Skånes stadshypoteksförening. August var även ordförande i Skånska sångarförbundet och ledamot för styrelsen för Svenska sångarförbundet.

Och sen från året 1910 var August också ledamot i styrelsen för Landskrona-Kävlinge-Sjöbo Järnvägs AB. August avled den 4 december 1955.Författare: Jonnie Koobs.
Korrekturläst av: Max Hägglund

Framtagen i Resurspoolen regi.

Källor:
http://sv.wikipedia.org/wiki/August_Munck_af_Rosensch%C3%B6ld
http://www.knutsgilletilandskrona.se/K-lagillets-historia-august.html