Gabriel Jönsson 1892-1984

Trots att han var född i det lilla fiskeläget Ålabodarna strax norr om Landskrona stad så förknippas Gabriel Jönsson, genom sitt kanske mest kända verk Vid vakten, förmodligen mest med Hven, där han också under långa perioder bodde över somrarna. Gabriel Jönsson besökte Ven första gången 1893. Ven var mest inspirationskälla i hans skrivande.

Hans far Peter Jönsson hade en av de små affärerna på Ålabodarna. Gabriels mor övertog 1901 affärsrörelsen efter makes bortgång.

Från början hade Gabriel Jönsson som avsikt att blir sjöman, men redan under de första skolåren visade han sig ha ett utmärkt läshuvud. Modern insisterade därför på att han skulle studera och så blev det, först i Helsingborg och sedermera vid universitet i Lund. Han tog ingen examen men trots det var tiden som student inte alls bortkastad. Här knöts kontakter och vänskaper blommade. Och dessutom, vem har sagt att en examen är detsamma som kunskap eller tvärtom?

Efter dessa oavslutade studier sökte han sin framtid som journalist och fick 1918 först anställning vid Svenska Dagbladet. Vid mitten av 1930 talet återvände han dock till Skåne och började skriva för Sydsvenska Dagbladet.

I alla sina diktsamlingar berättar han om platser och människor i sitt liv.

I Landskrona finns det tre gator som är uppkallade efter honom: Tre Bröders väg från dikten Vid Vakten, Botilla Backes väg och Skeppare Toftins väg båda från dikten En Borstahusballad.Datum:2013-01-16

Författare: Fatima Dimiraca
Korrekturläst av: Tuula Mäkynen

Källor:
http://www2.landskrona.se/kultur/bibliotek_glumslovananknytning.html
http://www.medialive.se/gabriel_j.htm