Hilda Nilsson

Biografi om Hilda Nilsson

Hilda Nilsson föddes 1876 och dog 1917. Hon dog genom självmord i sin cell på Citadellet där hon hängde sig.

Hilda Nilsson blev dömd för änglamakeri, till dödsstraff som omvandlades till livstids fängelse. Hilda bodde i Helsingborg och blev känd som ”Änglamakerskan på Bruksgatan”.

Hon tros ha mördat upp till 17 barn. Hilda och hennes man hade stora skulder och blev tvungna att få in pengar till dem. På den tiden fick folk in pengar oftast genom att utföra olagliga handlingar.

Hilda började då mot betalning ta emot barn som mödrar hade fött utanför äktenskapet. Den lilla summan Hilda fick för varje enskilt barn räckte inte till skulderna hon och hennes man hade. Hilda började med den makabra verksamheten att döda barnet bara en kort tid efter hon tagit emot det och betalningen. Detta var möjligt för myndigheterna kände inte till barnens existens och att mödrarna inte ville träffa barnen som de en gång hade lämnat bort.

Ett sätt att ta livet av spädbarnen som Hilda använde sig av, var att lägga dem i en badbalja och sen lägga tunga föremål på spädbarnet och några timmar senare komma tillbaka och hitta spädbarnet dött. Efter det brände Hilda upp liket.

Och vid de tillfällena hon inte hade tid att bränna upp dem grävde hon ner dem istället. Fru Nilsson lyckades med ett stort antal övertaganden utan att bli påkommen som änglamakerska.

Det som skilde Hilda från andra änglamakerskor var att aktivt ta livet av sina fosterbarn. De flesta andra valde att barnen skulle leva misär och svält och dog på detta vis. Många var därför tveksamma att lämna bort sina barn till dessa men Hilda hade ett rent och fint hem och var ordentlig på alla vis och ingen var därför någonsin tveksam att lämna bort sina barn till henne.

En dag avslöjades Hilda Nilssons verksamhet, genom att en moder som hade lämnat bort sitt barn till Hilda, hade ångrat sig och ville ha tillbaka sitt barn. När Blenda Henricsson inte fick träffa sitt barn blev hon misstänksam och Hilda Nilssons tid som fri började ta slut. Bara en kort tid senare ville Blenda Henricsson att polisen skulle undersöka saken och inom en rätt så snar framtid började historien om änglamakerskan att rullas upp.

I rättegången mot Hilda som dömdes till döden men innan straffet hann verkställas så tog hon sitt eget liv, genom hängning. Samma dag som Hilda tog livet av sig hade domstolen med ny praxis valt att omvandla Hildas straff till livstids fängelse vilket Hilda inte var medveten om och hann ta livet av sig.

Hilda Nilsson var den sista dödsdömda svensk som inte benådades. Och än idag sägs det spökas i Hildas cell, en kort tid efter Hildas självmord sattes en ny fånge i hennes cell och hon hade berättat för vakterna att hon hade sett Hilda hänga i fönstret. Hennes mentala tillstånd blev med tiden mycket sämre och fick spendera resten av sin tid på ett mentalsjukhus.

Inte ens hundar vågade gå in i cellen där Hilda hade tagit livet av sig.Författare: Jonnie koobs
Korrekturläst av: Tuula Mäkynen

Källor:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hilda_Nilsson
http://www.popularhistoria.se/artiklar/anglamakerskan/