Nell Walden (1887-1975)

Nelly Roslund kom till Landskrona som 16-åring från Karlskrona då hennes pappa tillträdde tjänsten som prost. Hon fick en gedigen utbildning på ett internat för flickor i Trelleborg, följt av språkstudier i Tyskland. Hemkommen från Tyskland tog hon organistexamen i Lund och gav sig kort därefter ut i Europa igen för fortsatta studier, där det bland annat ingick resor till Dresden och Prag för att studera konst.

Hemkommen till Landskrona igen träffar hon sin vän Gertrud Schlasbergs bror Herwarth Walden, (född Levin, men tog i samband med sitt äktenskap med den tyska lyrikern Else Lasker-Schüler namnet Walden efter Henry David Thoreaus bok). De blev båda hänförda av varandra och 1912 gifte de sig. Nelly förkortade nu sitt namn till bara Nell.

Två år tidigare hade Herwarth Walden startat veckovis utgivna konst- och kulturtidskriften ”Der Sturm” som snart blev ett forum för den unga avantgardistiska konsten och litteraturen. Nell blev snabbt en drivande kraft och bidrog med så väl sitt eget konstnärliga skapande som inspiration, och kanske framförallt ekonomisk kontinuitet. Tillsammans utvecklade de verksamheten till att även innefatta utställningar, konstskola, bokhandel och förlag. Ekonomiskt möjliggjordes denna expansion av verksamheten till stor del genom att Nell under första världskriget arbetade som översättare och korrespondent åt flera av de svenska dagstidningarna.

Trots den ömsesidiga hänförelsen mellan de båda makarna varade äktenskapet inte längre än 12 år. Några år senare gifte hon om sig med den judiske läkaren Hans Heimann, ett äktenskap som fick ett lika abrupt som tragiskt slut 1937, då maken häktades för att så småningom deporteras till ett förintelseläger. Denna förlust drabbade Nell så hårt att hon temporärt miste synen.

1940 gifte hon sig för tredje och sista gången, den här gången med schweizaren Hannes Urech som avled 1963.

Som målare arbetade hon med framgång i ett flertal olika tekniker och material och räknas ofta som Sveriges första kvinnliga abstrakta konstnär. Men hon gjorde mer än bara målade. Hon skrev även konstvetenskapliga artiklar och poesi som publicerades i ”Der Sturm” under pseudonymen Maria Enid.

De sista 12 åren av sitt liv levde hon ensam i Bern, och vid sin död testamenterade hon sin kvarlåtenskap till Landskrona Museum, där det sedan 1986 finns en permanent utställning av hennes verk, samt ett kafé med hennes namn. Hennes aska ströddes i Öresund av den dåvarande museichefen i Landskrona, Sven B. Ek.Författare: Nicklas Ekström
Korrekturläst av: Max Hägglund

källor:
http://mobil.hd.se/landskrona/2010/11/21/konstnarssjal-i-stormens-oga
http://runeberg.org/authors/waldenel.html
http://www.idstories.se/nellwalden/