Petter Löfgren

Han var en Myt. Mer bekant som Gubben i högen. Petter Löfgren föddes på Flyinge Kungsgård den 28 juni 1818. Det finns ett antal myter och historier kring honom. Han var målare och utövade stundom yrket. Hos polisen var han känd och har suttit på Landskrona fästning. Om någon försvann eller hände något i Landskrona, så trodde folk att han hade ett finger med i spelet. Namnet Gubben i högen får han när han flyttar från staden ut till Marieberg i Örja. Han var anställd i verkstaden för att måla tröskverk.

Namnet Gubben i Högen fick han efter att han flyttat ut från staden och bosatt i en bronsåldershög ute i Örja. Högen finns fortfarande kvar och kan ses från korsningen Söderleden – Kamgatan.

Petter Löfgren avlider av ålderdomssvaghet 22 januari 1893 och begravdes i Örja. Han har fått en gata, Gubbhögsgatan, uppkallad efter sig i Landskrona.


Författare: Fatima Dimiraca.
Korrekturläst av: Nicklas Ekström.

Material är framtaget inom Folkuniversitet, Landskrona.

Källa:
1994- Folk och bygd från Landskrona.www.folkochbygd.se/fob51.htm.
Hämtad den 18 april 2012.
Artikel skriven av Calle Sundewall