Sockerkungarna Tranchell

Som 33-årig har Justus kommit till Landskrona för att ta hand om sockerfabriken i Landskrona, och det bestämde hans svärfar Mattsson. Han var en duktig och framgångsrik köpman i Göteborg. Men istället gjorde han sitt namn känt i Landskrona och blev kallad som sockerkungen för hela Sverige.

Justus Tranchell dog 14 februari 1883 i Landskrona, och 18 februari fördes Justus till sista vilan. Det var många allmänt deltagande och kända personer som var på hanns begravning. I Säby kyrka är den avlidnes sista vilorum. Efter hanns död gick hela arvet till ende sonen Carl Tranchell.

På 1800-talet var han främst industriman som lade grunden för stadens utveckling och sockret var den som drog igång industrin. Hans svärfar Mattsson och hans far Braune var ägare av sockerfabriken i Göteborg. De har blivit senare ägare av sockerfabriken i Landskrona när aktieägare av Hvitbets Sockerfabrik gick i konkurs 1848. I den nya fabriken investerades 600 000 riksdaler och den var klar i oktober 1851.

Justus Tranchell har gift sig med Amalia Mattsson, och har sedan blivit disponent för anläggningen i Landskrona. Den nya fabriken krävde kapitalförstärkning, den kom Frans Henrik Kockum i Malmö att stå för. Kockums dotter har gift sig med Mattssons son 1851. Av ekonomiska skäl bildades företaget H. J.Mattsson och co, sen övertog de den skånska sockerfabriken i Landskrona.

Tranchell, Kockum och Mattsson har tecknat själva sig för 500 aktier, eftersom den nya fabriken krävde tillskott och några andra godsägare från Helsingborg och Malmö undertecknade uppropet.

Skånska Sockerfabriksaktiebolaget bildades 14 juni 1853 och den första bolagsstämman hölls 20 december i Landskrona. För att kunna utvidga anläggningen och bygga en ny råsockerfabrik köpte de Wrangelska huset.

År 1853 uppstod problem vid den nya sockerfabriken på Säbyholm, den krävde total omläggning av jordbruksdriften.

Betsockerindustrin i Tyskland har hunnit längre med uppbyggandet därför har de i Landskrona fått hjälp av tyska experter. Det var Frans Schatten som manövrerade sig och blir chef i den nya fabriken. Men det var från början tänkt att Justus Tranchell skulle varit disponent för de båda fabrikerna. Efter en tid har Tranchell lyckats ta ansvaret för jordbruket, och vill återställa arbetsron bland folket. Arbete mellan svenskar och tyskar fungerade inte, det var bråk mellan dem och detta ledde till att de anställda, från inspektorn till drängarna, blev uppsagda.

Efter en studieresa till tyska betsockerfabriker 1855 vill Tranchell skaffa mer erfarenhet. När han kom tillbaka gjorde han en del förändringar av produktionen i Landskrona.

Ekonomisk nedgång satte Tranchell på nya prov och han åkte till England för att skaffa ny bankkredit till sitt bolag. Tranchells imperium växte och blomstrade och omfattade 500 anställda.

Justus Tranchell son Carl kom in i företaget 1872, då han var 23 år gammal. Efter faderns sjukdom verkade han som vd och efter den våldsamma branden 1875 fick han ta återuppbyggnaden. Sonen låg också bakom sockerbruken i Örtofta, Staffanstorp och Kävlinge.

Justus Tranchell hade arbetat som ordförande inom stadens äldste och sedan som ordförande i drätselkammaren, har arbetat mycket kommunalt och sedan som stadsfullmäktige. Det var också han som låg bakom järnvägen Landskrona – Eslöv och var inspektor för allmänna läroverket.

Sedan har sonen Carl tagit över maktposition i Landskrona. Det var han som låg bakom strandpaviljongens byggnad. När Tranchellska huset byggdes vid Nyhamn fick Carl Tranchell lämna allt och 1908 tvingades han att flytta till Stockholm.

Carl Tranchells söner övertalade honom att Örenäs slott ska ritas av stadsarkitekten i Landskrona, och inte av professor Isak Gustaf Claeson från Stockholm. Åren 1914 – 18 uppfördes Örenäs slott som hade 29 rum och stor trädgård.

Tack vare honom har vi i Landskrona dessa fina byggnader. Mest känd är Tranchellska huset vid Nyhamn och Örenäs slott. Carl bodde vid sin död 1919 på Örenäs.

Sockerbruket läggs ner i april 1960 och då försvinner 600 arbetstillfällen.

Namnet Tranchell lever fortfarande i högsta grad i Landskrona i form av Tranchellsgatan i öster och Justus Tranchell-gymnasiet.Författare:
Korrekturläst av: Max Hägglund

Källa: