Hjalmar Nyrop

Blériot XI

Hjalmar Nyrop, flygplanskonstruktör och flygpionjär samt även biltävlingsförare, föddes i Landskrona den 1 juli 1885 och dog den 29 september 1915.

Nyrop besökte en flygutställning i Paris 1908 och kom där i kontakt med Louis Blériot som visade sig ha ett ritningsunderlag för flygplanet Blériot XI.

I slutet av december 1909 startades bygget av flygplanet Gräshoppan ( Ask-Nyrop 1 ) tillsammans med en kompanjon, Oscar Ask. Gräshoppan var en kopia av Blériot XI. Byggandet av flygplanet utfördes på Nyrops båtvarv i Landskrona. Den 10 april 1910 visades flygplanet upp på stadshotellet i Landskrona samt under Svenska Aeronautiska Sällskapets flygvecka i Stockholm. Den 2 mars 1910 bildades AB Nyrop och Ask för att kunna driva en flygplansfabrik men samarbetet skar sig och Ask lämnade bolaget vilket upplöstes formellt sommaren 1911.Nyrop fortsatte ensam verksamheten med Gräshoppan.

Månadsskiftet augusti-september genomförde Nyrop några korta flygningar och blev därmed den förste svensk att flyga ett i Sverige byggt flygplan.Eftersom Nyrop saknade aviatördiplom genomfördes flera provflygningar och uppvisningsflygningar av en dansk pilot, Knud Thorup, till november 1910 då Gräshoppan flögs för sista gången.

1911 fick Nyrop finansiellt stöd av fabrikören Paul Drewes från Stockholm för att kunna utvidga flygverkstaden. Ytterliggare ett flygplan byggdes av Blériottyp, Nyrop nr 2. I maj skulle han utföra sin uppflygning av aviatördiplom i Ljungbyhed men försöket slutade med haveri och hans bana som pilot avslutades.

Han fortsatte dock 1911 med Nyrop nr 3, en klart Blériot-influerad typ, som provflögs på Ljungbyhed av löjtnant Olof Dahlbeck vars svärfar Otto Emil Neumuller köpt och donerat flygplanet till kungliga flottan. Nyrop 3 kom att bli det sista flygplanet eftersom han drabbades av sjukdom efter det sista haveriet. Hjalmar Nyrop sålde sin verksamhet 1914 till Enoch Thulin. Tyvärr avled Hjalmar Nyrop redan året efter. Orsaken var till följd av sviterna efter certifikatflygningen.Författare: Elisabeth Svensson
Korrekturläst av: Elisabeth Svensson

Källor:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hjalmar_Nyrop