Erik- unionskonungen som grundade Landskrona

Bogislav, Henrik och Erik var de namn som den 1,90 långe stilige, energiske och karismatiske kvinnotjusaren hade under sin livstid och han fick ett märkligt levnadsöde. Han föddes som arvtagare till ett hertigdöme i Pommern, blev bortadopterad för att ärva en kungakrona och regera över tre riken, blev avsatt som kung och därpå blev han pirat i Östersjön. Gotland var hans egen ägandes piratö. Han blev därefter Erik I i sitt hertigdöme och slutade sina dagar 77 år gammal i Darlov i Polen där han också är begravd.

Den danska Drottning Margareta (dåtidens järnlady, kallad Kung Byxlös) var regent över Danmark, Sverige och Norge. Länderna hade bildat union i Kalmar år 1397 för att kunna stå emot den allt starkare Hansan. När hennes son Olov dog i ett krig, stod Danmark och Kalmarunionen utan tronarvinge.

Bogislav född 1382, son till hertig Vratislav VIII av Pommern och Maria av Mecklenburg som var drottning Margaretas systerdotter, blev adopterad av drottningen för att bli hennes efterträdare av unionen. Bogislav som var av den slaviska härskarätten Gryf, kom som 6- åring till Danmark och fick ett mer passande namn för en nordisk regent, han döptes nu om till Erik. Han var den ende levande tronarvingen till den norska kronan där hans ordningsföljd var Erik III, i Sverige Erik XIII och i Danmark VIII. För enkelhetens skull kallas han allmänt för Erik av Pommern. Han gifte sig med kungadottern Filippa av England 1406. Äktenskapet blev barnlöst.

Erik fick under flera år utbildning till att bli regent av sin adoptivmor, innan det var dags för honom att överta ansvaret för unionen år 1396. Han regerade dock inte helt självständigt förrän efter Drottning Margaretas död 1412. Hans tankar var att skapa ett starkt handelsimperium och på så sätt bryta det starka inflytandet som Hansan hade över handeln. Hansan var en handelsorganisation skapad av handelsmän och de ägde flera städer runt Östersjön. De hade även egen krigsflotta och lejda soldater i försvaret av sina städer.

Ett led i att skapa det Nordiska handelsimperiet var att ha en hamn som kunde ta emot riktigt stora båtar. Utanför det lilla fiskeläget Södra Säby fanns en naturlig djuphamn och han bestämde 1413 att en ny stad som skulle heta Landets Krona ska byggas där. Det var tänkt att den nya staden skulle bli Skånes största stad, därför byggdes en riktigt stor kyrka, Johannes Baptiste och ett Karmeliterkloster som var tillägnat Vår Fru.

I Malmö lät han bygga Malmöhus slott år 1429. Malmö stadsvapen fick staden tillskänkt sig av Erik av Pommern år 1437, det röda griphuvudet som är från hans ätts (Gryf) symbol, som i dag även används i Skånes länsvapen.

I Stockholm får han anlagt den kungliga köksträdgården år 1430, som i dag kallas Kungsträdgården.

Han inrättar även Öresundstullen 1429 och anlägger Kronborg i Helsingör för att bevaka handelsskeppen. Nu måste Hansan betala tull för in- och utfart genom Öresund. Som en följd av detta sätter Hansan Kalmarunionen i blockad.

Nordborna som i mångt och mycket var efter i utvecklig gentemot andra delar av Europa ansågs av Erik av Pommern alltför tröga och han tillsatte egna landsmän som fogdar att bestämma över svenskar och norrmän. Själv besökte han alltför sällan Sverige och Norge. Ett allmänt missnöje började sprida sig över unionen och framför allt över Erik av Pommern. I Bergslagen i Sverige fanns många tyskättade järnarbetare. Engelbrekt Engelbrektsson var en av dem. Han lyckades år 1434 uppvigla folket till att protestera mot Erik av Pommern om att Sverige borde gå ur unionen. På så sätt kunde han stödja sina gamla landsmän och den till stora delar av tyskar ägda Hansan.

Den 24 september blir han avsatt från Sveriges tron, något tidigare i Danmark (i juni) och i Norge avsattes han 1442.

Erik drog sig nu tillbaka till sin ö Gotland där han hade uppfört den starka fästningen Visborg. Han försörjde sig genom att plundra Hansans skepp. År 1449 var Gotland belägrat av svenskarna och efter förhandlingar gav han upp och lämnade ön till svenskarna. Han flyttade tillbaka till sitt Västpommerska hertigdöme där han hade namnet Erik I av Pommern. Han avled 1459 och hans grav finns i Mariakyrkan i sätesstaden Darlov.Författare: Lenore Lindström
Korrekturläst av: Nicklas Ekström

Källor:
Wikipedia